Najszybszy wzrost liczby nowych zamówień w sektorze przemysłowym od lutego 2015

Wrześniowe dane PMI zasygnalizowały przyspieszenie tempa ekspansji w polskim sektorze wytwórczym.

2017-10-03 14:35:16

Głównym motorem znaczącej poprawy warunków gospodarczych w przemyśle był najszybszy od lutego 2015 wzrost liczby nowych zamówień, który spowodował przyspieszenie wzrostu produkcji. Mniej pozytywne wyniki badań dotyczyły poziomu zatrudnienia, który nie uległ zmianie od sierpnia, co doprowadziło do szybkiej kumulacji zaległości produkcyjnych. Na skutek największej od czterech miesięcy inflacji kosztów produkcji, ceny wyrobów gotowych wzrosły najszybciej od kwietnia 2011.

IHS Markit PMI Polskiego Sektora Przemysłowego to złożony wskaźnik opracowany w celu zobrazowania kondycji polskiego sektora przemysłowego. Jest on kalkulowany na podstawie pięciu subindeksów: nowych zamówień, produkcji, zatrudnienia, czasu dostaw i zapasów pozycji zakupionych. Każda wartość głównego wskaźnika powyżej 50,0 oznacza ogólną poprawę warunków w sektorze.

We wrześniu Wskaźnik PMI wrósł z sierpniowego poziomu 52,5 do 53,7, wykazując najsilniejszy ogólny wzrost w polskim sektorze przemysłowym od kwietnia. Odczyt wskaźnika zarejestrował wartość nieco powyżej dotychczasowej średniej za 2017 (53,4) i równocześnie utrzymał się powyżej neutralnego progu 50,0 trzeci rok z rzędu (najdłuższy nieprzerwany okres pozytywnych odczytów od rozpoczęcia badań w czerwcu 1998).

Najbardziej pozytywny wpływ na najnowszą wartość Wskaźnika PMI miał wzmożony napływ nowych zamówień. Liczba nowych kontraktów rosła nieprzerwanie od listopada zeszłego roku, a wrześniowy wzrost był najsilniejszy od 31 miesięcy. Rosnącą całkowitą liczbę nowych zamówień wspierał najszybszy od stycznia wzrost zleceń eksportowych.

Wrześniowy PMI opierał się również na silniejszej ekspansji produkcyjnej. Tempo wzrostu produkcji było najszybsze od kwietnia, a najnowszy odczyt wydłużył obecny trend zwyżkowy do 14 miesięcy.

Wyższa wartość wskaźnika była także wynikiem rosnącego czasu dostaw. Opóźnienia w dostarczaniu surowców wydłużyły się w największym stopniu od marca 2011 (częściowo z powodu gwałtownego wzrostu aktywności zakupowej producentów).

Negatywny wpływ na ogólną kondycję polskiego sektora przemysłowego miała stagnacja zatrudnienia, która zakończyła 49-miesięczny nieprzerwany okres tworzenia nowych miejsc pracy. Niektóre z badanych firm zaraportowały odejście pracowników na emerytury bez rekrutowania nowych na ich miejsce. Brak tworzenia nowych miejsc pracy w sektorze przyczynił się do najsilniejszego wzrostu zaległości produkcyjnych od stycznia 2015. Producenci realizowali część zamówień poprzez bezpośrednią sprzedaż z magazynów.

We wrześniu wzmocniły się presje na podwyżkę cen. Tempo inflacji kosztów produkcji było najszybsze od czterech miesięcy (głównie z powodu wysokich cen stali). Zmusiło to producentów do podwyżki cen wyrobów gotowych (stawki zwiększyły się w najszybszym tempie od kwietnia 2011).

Według najnowszych badań nastroje polskich firm z sektora wytwórczego odnośnie przyszłej 12-miesięcznej produkcji były wciąż bardzo pozytywne. Producenci uzasadniali swój optymizm inwestycjami w parki maszynowe, planami wprowadzenia nowych produktów oraz zdobycia nowych rynków zbytu.

Pomimo niewielkiego spowolnienia odnotowanego latem, polski sektor przemysłowy zamknął trzeci kwartał z przytupem. Przede wszystkim liczba nowych zamówień wzrosła w najszybszym tempie od początku 2015. Dotychczasowy średni odczyt Wskaźnika PMI w 2017 wzrósł z 51,9 (średnia z 2016) i utrzymuje się na poziomie 53,4. Jest też na dobrej drodze do osiągnięcia najlepszego rocznego wyniku od 2010. Wyniki te są zgodne z prognozami IHS Markit przewidującymi silny wzrost produkcji przemysłowej (4,9%) w 2017 (najszybsza ekspansja od 2011). Inne ważne wnioski płynące z najnowszych badań to: zakończenie rekordowego okresu wzrostu zatrudnienia, ponowne wystąpienie presji na łańcuchy dostaw oraz najszybszy wzrost cen wyrobów gotowych od kwietnia 2011 - powiedział Trevor Balchin, dyrektor ekonomista IHS Markit i autor raportu.

(Źródło: IHS Markit)

ZNAJDŹ NAS: