HUB Logistics partnerem logistycznym Harper Hygienics

HUB Logistics podpisało umowę na logistykę kontraktową ze spółka giełdową Harper Hygienics w zakresie logistyki magazynowej i co-packingu w modelu "gain sharing".

2018-08-01 16:12:36

W ramach kontraktu, zespół HUB Logistics całościowo objął obsługę procesów logistyki wewnętrznej (w tym realizację i rozwój procesów co-packingu) na obszarze centrum logistycznego klienta w Jakubowie k/ Mińska Mazowieckiego o powierzchni ok. 14 000 mkw. oraz magazynu przyzakładowego. Po stronie HUB logistics jest również zarządzanie zasobami oraz rozwój infrastruktury. Zespół to ponadto 120 pracowników logistyki wewnętrznej i co-packingu. Nadrzędnym celem HUB Logistics jest podnoszenie efektywności operacyjnej dzięki programowi stałej optymalizacji procesów i zasobów, m.in. poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań WES/WMS Agilero. Ma to umożliwić klientowi skupienie się na rozwoju kluczowej działalności produkcyjnej oraz aktywnie wspierać realizację celów strategicznych biznesu klienta.

Prawidłowo działający obszar logistyki jest dla nas kluczem do efektywnego działania Spółki. Jestem przekonany, że poprawa procesów w tej dziedzinie bezpośrednio przełoży się na cele, które stawialiśmy sobie przy tworzeniu strategii rozwoju na lata 2018-2019 tj. na optymalizacje kosztową, wzrost przychodów, czy dalszą ekspansję zagraniczną. Nowe rozwiązania, które wprowadzone zostaną przez zespół HUB Logistics usprawnią naszą pracę - zwiększą wydajność oraz zapewnią lepszy nadzór nad zasobami. Współpraca z tak doświadczonym podmiotem jakim jest HUB Logistics to ważny krok w dalszym rozwoju Harpera. Nasza Spółka oferuje szeroki asortyment produktów i dostarcza je dla dużych odbiorców w Polsce i Europie, więc wsparcie ze strony zewnętrznego podmiotu o tak szerokich kompetencjach jest dla nas bardzo cenne - powiedział Rafał Szczepkowski, prezes zarządu Harper Hygienics.

Zdecydowaliśmy się na współpracę z Harper Hygienics, ponieważ mamy doświadczenie we wdrażaniu zaawansowanych rozwiązań logistycznych w firmach o takim profilu działalności. Ponadto Harper jest dużym podmiotem, który ma świadomość zmian jakie powinny zajść w obszarze logistyki, aby rozwijać konkurencyjność na swoich rynkach, nie tylko od strony kosztowej, ale również od strony zdolności logistycznej i w co-packingu. Zarząd stawia przed nami konkretne wyzwania, które potrafimy realizować i mamy nadzieję pochwalić się wynikami wspólnej pracy w najbliższym czasie - dodaje Bartosz Jacyna, prokurent HUB Logistics.

(Źródło: HUB Logistics)

ZNAJDŹ NAS: