Świadczenia dodatkowe w oczach menedżerów w 2018 roku

Zatrudnianie i motywowanie najlepszych menedżerów to obecnie duże wyzwanie dla pracodawców. Oprócz atrakcyjnego wynagrodzenia podstawowego, coraz ważniejszą rolę odgrywa dobrze dobrany pakiet świadczeń dodatkowych.

2018-09-05 12:51:13

Artykuł powstał na podstawie badania „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2018 roku”, przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak. Wzięły w nim udział 644 osoby zajmujące stanowiska kierownicze. Respondentów pytaliśmy o otrzymywane i pożądane benefity, ich wartość oraz poziom satysfakcji.

Rzeczywistość

Menedżerowie w Polsce najczęściej otrzymują telefon służbowy do użytku prywatnego - aż 60,5%. W przypadku tego świadczenia, odsetek menedżerów otrzymujących go był znacznie wyższy niż dla ogółu pracowników (35,8%). Na drugim miejscu w rankingu najpopularniejszych świadczeń dla kierowników znalazły się karnety na siłownię i do klubów fitness (53,8%). Trzecie miejsce to komputer służbowy do użytku prywatnego (49,4%). 

Opracowanie na podstawie badania Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2018 roku, Sedlak & Sedlak

Marzenia

Kierowników biorących udział w raporcie spytaliśmy również o ich preferencje dotyczące benefitów. Upodobania osób na stanowiskach kierowniczych nieco odbiegają od oferty pracodawców. Pozostają jednak takie same jak preferencje pracowników na wszystkich szczeblach. Najbardziej pożądanym benefitem okazał się rozszerzony pakiet opieki medycznej. Przez 51,4% ankietowanych został on uznany za najbardziej atrakcyjny. Na drugim miejscu znalazł się samochód służbowy do użytku prywatnego - 34,1%. Na trzecim - opieka stomatologiczna (19,9%).

Opracowanie na podstawie badania Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2018 roku, Sedlak & Sedlak

Więcej informacji można znaleźć stronie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń: https://wynagrodzenia.pl/t/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen-np.

(Źródło: wynagrodzenia.pl)

ZNAJDŹ NAS: