Strategiczna umowa BNP Paribas Real Estate

BNP Paribas Real Estate zostało wybrane na dostawcę usług zarządzania 16 obiektami logistycznymi o łącznej powierzchni wynoszącej ponad 600 000 mkw. zlokalizowanymi w pięciu krajach europejskich.

2018-11-05 15:37:52

Ta strategiczna umowa o ogólnoeuropejskim zasięgu została podpisana z nowo utworzoną spółką specjalizującą się w zarządzaniu obiektami logistycznymi Urban Real Estate Partners (UREP).

W pierwszym kwartale 2018 roku linia biznesowa zarządzania nieruchomościami rozpoczęła świadczenie bieżących usług zarządzania w odniesieniu do następujących nieruchomości:

  • 6 obiektów na terenie Francji (Belfort, Hawr, Rennes, Orlean, a także Combs-La-Ville oraz Rouen, które zostały dodane do zarządzanego portfolio w październiku 2018 roku)
  • 4 obiekty w Niemczech (Frankfurt, Kölleda, Langgöns, a także Berlin, który został dodany do zarządzanego portfolio w maju 2018 roku)
  • 4 obiekty w Holandii (2 x Maasvlakte, Hordijk oraz Schipol)
  • 1 obiekt w Hiszpanii (Tarancon)

Ważnym aspektem przy tworzeniu naszej platformy logistycznej było znalezienie jednego zespołu o międzynarodowym zasięgu specjalizującego się w świadczeniu usług zarządzania nieruchomościami, którego systematyczne i aktywne działania pozwalałyby mu na szybkie i efektywne reagowanie na pojawiające się wyzwania. Ku naszemu ogromnemu zadowoleniu zespół BNP PRE odpowiedzialny za zarządzanie nieruchomościami wykazuje się skutecznością od samego początku naszej współpracy. Jesteśmy przekonani, iż w miarę rozrastania się naszego portfolio wartość dodana naszych inwestycji również będzie wzrastać - mówi Paul Rodger, dyrektor zarządzający UREP.

Podpisana umowa zarządzania nieruchomościami umacnia nasze dążenie do świadczenia kompleksowych usług na rzecz ogólnoeuropejskich portfeli nieruchomości. Zarządzanie projektami kluczowych klientów na skalę międzynarodową stawia przed nami wyzwania takie jak transgraniczna koordynacja działań oraz zarządzanie nieruchomościami logistycznymi. Świadczy ona o naszej umiejętności zarządzania wszystkimi rodzajami nieruchomości na poziomie europejskim, a także o dogłębnej znajomości lokalnych rynków - komentuje Csongor Csukas, head of international property management, BNP Paribas Real Estate.

Linia biznesowa zarządzania nieruchomościami komercyjnymi BNP Paribas Real Estate może poszczycić się optymalnym zasięgiem regionalnym, a to za sprawą swojej obecności w 57 miastach na terenie 13 krajów. W roku 2017 przychody z tytułu zarządzania nieruchomościami osiągnęły poziom 98 mln euro. Wielkość powierzchni w zarządzaniu wzrosła o 6,6% do poziomu 40,5 mln mkw. (z czego 56% stanowią powierzchnie biurowe, a 25% powierzchnie logistyczne). 41% zarządzanej powierzchni znajduje się we Francji, a 59% poza jej granicami.

Podpisanie powyższej umowy i przekroczenie w roku ubiegłym progu 40 mln mkw. powierzchni w zarządzaniu oznacza kontynuację naszych działań ukierunkowanych na budowanie oferty usług mającej swojej fundamenty w nowoczesnym stylu pracy, skupionej na potrzebach użytkownika i wykorzystującej innowacyjne rozwiązania, a to przy równoczesnym umacnianiu naszej pozycji na terenie całej Europy - mówi Csongor Csukas, head of international property management, BNP Paribas Real Estate.

(Źródło: BNP Paribas Real Estate)

GALERIA

ZNAJDŹ NAS: