Katoen Natie przejmuje działalność logistyczną Nijhof-Wassink w Polsce

Katoen Natie i Nijhof-Wassink porozumiało się w kwestii przejęcia działalności logistycznej prowadzonej przez Centrum Logistyczne Nijhof-Wassink w Kutnie.

2019-10-07 11:58:24

Pracownicy, procesy oraz infrastruktura magazynowa Centrum Logistycznego Nijhof-Wassink w Polsce są dobrze znane na rynku i gwarantują bezpieczeństwo, wiarygodność oraz wysoką jakość usług. Działalność logistyczna Nijhof-Wassink rozwinęła się bardzo mocno i stanęła przed wyzwaniem, w jaki sposób powinna planować dalszy rozwój infrastruktury magazynowej i przeładunkowej. Dążąc do obsługi cały czas rosnącego rynku, Nijhof-Wassink planowało duże inwestycje. W trakcie przygotowywania procesu inwestycyjnego, na horyzoncie pojawił się dobrze znany, globalny gracz rynku logistycznego Katoen Natie. 

Razem z Katoen Natie, mającej również duże plany wobec polskiego rynku, obie strony rozpoczęły rozmowy dotyczące ewentualnego przejęcia działalności logistycznej. Ponieważ Nijhof-Wassink i Katoen Natie są przedsiębiorstwami o podobnej kulturze i podejściu do biznesu, strony osiągnęły porozumienie gwarantujące kontynuację, stabilność i rozwój dla wszystkich zainteresowanych stron. 

Przedmiotem przejęcia są grunty o pow. 25,5 ha, 42 silosy magazynowe, 15 000 mkw zewnętrznej powierzchni magazynowej oraz 5 hal magazynowych o łącznej powierzchni 40 000 m². W skład kompleksu logistycznego wchodzą również: hala przeładunkowa, budynek biurowy i techniczny jak również cały park maszynowy bezpośrednio związany z działalnością logistyczną. Wszystkie aktywa, umowy a także pracownicy związani bezpośrednio z działalnością logistyczną zostaną przejęci przez Katoen Natie z dniem, który jest przedmiotem ustalenia. Katoen Natie zdecydowało o natychmiastowej rozbudowie infrastruktury, poprzez budowę dodatkowej powierzchni magazynowej o powierzchni 16 000 mkw i baterii 42 dodatkowych silosów w najbliższej przyszłości. 

Nijhof-Wassink w Polsce.

Transakcja przejęcia  dotyczy wyłącznie Centrum Logistycznego w Kutnie. Pozostała działalność Nijhof-Wassink w Polsce, czyli działalność transportowa oraz działalność związana ze sprzedażą i serwisowaniem samochodów ciężarowych marek Volvo i Renault Trucks jest kontynuowana w ramach Grupy Nijhof-Wassink. Zatrudniająca ponad 400 pracowników, Nijhof-Wassink Sp. z o.o. pozostaje istotnym partnerem biznesowym I pracodawcą w Polsce.

(Źródło: Nijhof-Wassink)

ZNAJDŹ NAS: