ROZWÓJ W KIERUNKU SMART PORT GDYNIA

Systematyczny wzrost przepływu ładunków w korytarzu sieci transportowej TEN-T, przechodzącym przez Port Gdynia, powoduje wzrost ruchu drogowego samochodów ciężarowych na terenie portu i w obszarach z nim sąsiadujących. Zapewnienie płynnego dostępu drogowego do Portu Gdynia oraz terminowość dostarczania i odwozu ładunków są niezbędne dla dalszego rozwoju portu. Nad tym wyzwaniem Port Gdynia współpracuje m.in. z ekspertami z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Logistyki i Magazynowania.

2020-02-12 10:34:25

Prognozy wzrostu obrotu towarowego w Porcie Gdynia wskazują na prawie dwukrotny wzrost przeładunku towarów w perspektywie najbliższych 10 lat. Zapewnienie płynnego dostępu drogowego do Portu Gdynia oraz terminowość dostarczania i odwozu ładunków jest warunkiem aktywnego uczestnictwa Portu w obsłudze ładunków w korytarzu sieci transportowej TEN-T Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie i w globalnych łańcuchach dostaw (Azja - Europa i Ameryka, Europa Środkowa i Wschodnia – Europa Zachodnia i Skandynawia).

Już obecnie ruch drogowy w Porcie Gdynia osiąga okresowo stan nasycenia w istniejącej sieci dróg. W perspektywie dalszego rozwoju obrotu towarowego kluczowe są działania niwelujące powstawanie kolejek samochodów ciężarowych przed wjazdami na terminale i na drogach dojazdowych w Mieście Gdynia. Inteligentne zarządzanie ciężarowym transportem drogowym, zgodnie z potrzebami przeładunkowych terminali w porcie, wpłynie pozytywnie na efektywność i wydajność pracy terminali,  eliminację kolejek na drogach dojazdowych oraz skrócenie czasu rozładunku i załadunku statków.

Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. rozpoczął realizację projektu pn. „Studium wykonalności wraz z dokumentacją techniczną inteligentnego systemu zarządzania ruchem samochodów ciężarowych w Porcie Gdynia”. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków instrumentu finansowego CEF Transport 2018 „Łącząc Europę” i będzie realizowany do kwietnia 2022 r.

Opracowana przez ekspertów Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Logistyki i Magazynowania koncepcja projektu obejmuje integrację trzech systemów informatycznych i teletechnicznych – e-awizacji przeładunku w terminalach, zarządzania wspólną przestrzenią parkingową portu oraz inteligentny system zarządzania ruchem drogowym na drogach wewnętrznych i dojazdowych portu. Co istotne ten ostatni będzie zintegrowany z systemem ITS Trójmiasta – TRISTAR.

Zadaniem inteligentnego systemu zarządzania ruchem samochodów ciężarowych w Porcie Gdynia będzie synchronizacja czasowa dojazdu samochodów ciężarowych do portu z ich zaplanowaną obsługą w terminalach oraz według zatwierdzonych przez terminale e-awizacji.  W zintegrowanym systemie sterowania ruchem uwzględnione będą dane o nasyceniu ruchem drogowym w sieci dróg dojazdowych, czasach przejazdu oraz  informacje o transporcie morskim i kolejowym. Wynikiem będzie optymalne rozśrodkowanie ruchu i zarządzanie sparametryzowaną przestrzenią parkingową – wyjaśnia dr hab. inż. Bogusław Śliwczyński, kierujący projektem po stronie Instytutu.

Planowane rozwiązanie na miarę ,Smart Port’ doceniła Komisja Europejska, podkreślając jego unikatowy i innowacyjny charakter w skali wszystkich europejskich portów morskich.

(Źródło:Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania)

 

ZNAJDŹ NAS: