Wizualizacja magazynu i raportowanie w 3D w nowym systemie IT od Logifact-Systems

Logifact-Systems specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań IT dedykowanych dla logistyki magazynowej. Jednym z nich jest informatyczny system wizualizacji magazynu logifact®3D.

2019-07-19 12:58:32

logifact®3D to nowatorski system wizualizacji magazynu. Przeznaczony jest do modelowania i wizualizacji obiektów magazynowych w 3D. Wspomaga przeprowadzanie analiz oraz projektowanie logistyki magazynu.

System pozwala wykreować model magazynu w 3D. Został zaprojektowany w ten sposób, aby umożliwić odwzorowanie istniejących w rzeczywistości lub kształtowanie nowych układów funkcjonalno-przestrzennych magazynu. Za jego pomocą można tworzyć od podstaw różne warianty projektowe magazynu. Umożliwia dokonanie oceny zachodzących procesów magazynowych na podstawie przestrzennie pokazanych wskaźników i charakterystyk. Posiada także funkcje raportowania o stanach magazynowych oraz o przebiegu wybranych procesów magazynowych w formie trójwymiarowej prezentacji.

Do odwzorowania magazynu można wykorzystać gotowe edytowalne moduły konstrukcyjne z bogatej biblioteki zawartej w systemie, jak również utworzyć zupełnie nowe, własne obiekty. Dane, którymi zasilany jest system (o strukturze magazynu oraz o procesach magazynowych), gromadzone są w trakcie pracy operacyjnej magazynu. Podstawowym źródłem danych dla logifact®3D jest system zarządzania magazynem (taki jak np. system WMS z oferty Logifact-Systems. Mogą to być także różnego rodzaju systemy symulacyjne. Do transferów danych służy specjalna, zbudowana w tym celu aplikacja interfejsów.

Bazując na zbudowanym modelu magazynu oraz zaimportowanych z WMS danych, system logifact®3D umożliwia odwzorowanie struktury funkcjonalnej magazynu, z podziałem na strefy funkcjonalne, oferując w efekcie możliwości przejrzystej wizualizacji magazynu w formie graficznej. System jest dodatkowo wyposażony w specjalny moduł do wizualizacji danych raportowych. Np. raport stanów magazynowych pozwala na graficzne, trójwymiarowe odwzorowanie stanów magazynowych oraz rozmieszczenia produktów w lokacjach magazynowych, podczas gdy raport kompletacji pokazuje lokacje magazynowe, w których dokonywane były pobrania w określonym przedziale czasu, z uwzględnieniem zdefiniowanych parametrów. Przebieg raportowanych w ten sposób procesów magazynowych wyświetlany jest w sposób dynamiczny, w postaci filmu, z uwzględnieniem wybranych przez użytkownika parametrów i filtrów.

System logifact®3D powstał w wyniku wspólnego projektu (SIMMAG 3D) realizowanego przez Logifact-Systems i Politechnikę Warszawską w ramach programu badań stosowanych przy współfinansowaniu przez NCBiR.

Więcej informacji na stronie www: logifact.pl/oferta/wizualizacja-magazynu
 

 

 

ZNAJDŹ NAS: