Innowacje: systemy magazynowe od Kardex Remstar

Firma Kardex Remstar opracowała system wertykalnych modułów buforowych w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku w zakresie magazynowania i przenoszenia plastikowych pojemników. Wertykalny moduł buforowy LR35 jest zautomatyzowanym sposobem magazynowania, który jest alternatywą dla systemów Miniload, o znacznie zmniejszonym zużyciu energii.

2020-02-03 13:03:04

LR35 to system magazynowania i pobierania w postaci regału z układnicą, w którym towary składowane są w standardowych pojemnikach (KTL) o wymiarach 600 x 400 mm lub 640 x 440 mm w czterech wariantach wysokości. Pojemniki są dostarczane na żądanie operatora (operatorów) lub po wywołaniu przez oprogramowanie WMS na poszczególne stanowiska kompletacji. System minimalizuje czas oczekiwania, dzięki wstępnej kompletacji i jest idealnym rozwiązaniem dla firm przechowujących w magazynie wiele różnych artykułów.

W ubiegłym roku Kardex Remstar wprowadził kompleksowe rozwiązanie łączące kilka systemów LR35 w tzw. system hurtowego składowania - FramePick 4. W jego skład wchodzi od 2 do 6 regałów LR35, wózki do kompletacyji oraz okna dostępu ze zintegrowanym systemem prowadzenia operatora kontrolowanym przez oprogramowanie Power Pick Global. Wózki do kompletacji (ramy z profili aluminiowych) umieszczone są za (z punktu widzenia operatora stojącego przed stołem obrotowym) oknami dostępu. System Put-to-Light zainstalowany w oknie wskazuje lokalizację i liczbę elementów do odstawienia do pojemnika. Potwierdzenie operacji odbywa się również z wykorzystaniem systemu Put-to-Light. Więcej informacji uzyskasz na stronie https://info.kardex-remstar.com/kardex-remstar-lr35-fast-order-fulfillment-3

(Źródło: Kardex Remstar)

ZNAJDŹ NAS: