UPS i SF Holding zakładają spółkę joint venture

UPS i SF Holding (spółka macierzysta SF Express) poinformowały o planach założenia spółki joint venture oraz nawiązania współpracy w zakresie rozwoju i świadczenia międzynarodowych usług transportowych.

2017-05-29 15:53:31

UPS i SF Holding (spółka macierzysta SF Express) poinformowały o planach założenia spółki joint venture oraz nawiązania współpracy w zakresie rozwoju i świadczenia międzynarodowych usług transportowych.

Przedsięwzięcie obejmie początkowo rynki Chin i Stanów Zjednoczonych, ale planuje się jego rozszerzenie na inne kraje. Umowa przewiduje wzajemne korzystanie przez obie firmy z ich uzupełniających się sieci, ofert usług, technologii oraz wiedzy w zakresie logistyki. Powstanie spółki joint venture wymaga jeszcze zatwierdzenia przez organy regulacyjne.

UPS bardzo się cieszy z założenia spółki joint venture z firmą SF. Przedsięwzięcie to zwiększy konkurencyjność produktów naszych chińskich klientów, którzy prowadzą lub zamierzają prowadzić handel międzynarodowy. Nasze wspólne działania będą miały na celu wprowadzenie na rynek nowych produktów i usług logistycznych, które uproszczą i przyśpieszą rozwój handlu transgranicznego naszych klientów z segmentów B2B i B2C - powiedział Ross McCullough, prezes UPS na region Dalekiego Wschodu.

Oferta wspólnie świadczonych usług połączy potencjał rozbudowanej sieci SF w Chinach, która obejmuje ponad 13 tys. punktów usługowych na tym największym na świecie i najszybciej rozwijającym się rynku dostarczania przesyłek, z możliwościami najlepszej na rynku sieci UPS, zintegrowanej globalnie i obejmującej ponad 220 krajów.

Skoordynowanie działań sieci przewozowych obu partnerów zwiększy obszar objęty usługami, zapewni dodatkowe trasy przewozów, zwiększy przepustowość oraz rozszerzy możliwości wyboru w zakresie czasu realizacji dostaw i opcji świadczenia usług. Spółka joint venture początkowo skoncentruje się na świadczeniu wysoce konkurencyjnych usług wspólnych na szlaku Chiny-Stany Zjednoczone, ale planowane jest rozszerzenie usług na pozostałe rynki.

Chiny są światowym liderem w zakresie e-commerce, wzrostu wielkości rynku, penetracji usług handlu elektronicznego oraz korzystania z mobilnych funkcji biznesowych. Jeśli dodać do tego szybko rosnącą liczbę klientów indywidualnych biegle posługujących się Internetem, ta rewolucjonizująca sektor logistyki współpraca SF z UPS staje się koniecznością. Przyniesie ona korzyści pod względem konkurencyjności naszym chińskim klientom, umożliwiając im odnoszenie sukcesów w skali globalnej - powiedział Alan Wong, wiceprezes Grupy SF.

Spółka joint venture umożliwi wykorzystanie synergii powstałej dzięki połączeniu zakresu i skali wzajemnie uzupełniających się sieci obu partnerów. Obie firmy będą korzystać z własnych zasobów w celu poprawy efektywności i wydajności operacyjnej, ale skoordynują procesy biznesowe, tak aby ułatwić obsługę wszystkich klientów wysyłających towary z Chin.

(Źródło: UPS)

ZNAJDŹ NAS: