viaTOLL – od 1. czerwca niższe zabezpieczenie umów post pay

Od początku czerwca 2017 roku użytkownicy systemu viaTOLL będą mogli skorzystać z nowego, niższego zabezpieczenia dla kont z odroczoną płatnością.

2017-05-31 15:55:12

Od 1. czerwca 2017 roku, użytkownicy Systemu viaTOLL będą mogli przedstawić zabezpieczenie dla umowy w trybie z odroczoną płatnością niższej wysokości. Przypominamy, że w ramach systemu viaTOLL funkcjonują dwa rodzaje płatności: przedpłacona (pre pay) oraz z odroczoną płatnością (post pay). Obecnie w systemie około 83% kont to umowy przedpłacone.

Na bieżąco badamy satysfakcję i preferencje użytkowników systemu poboru opłat. Wyniki badań jasno wskazują, że pomimo znacznego uproszczenia sposobu rozliczania się, jaki daje umowa post pay, większość użytkowników wybiera konta przedpłacone. Dla wielu przedsiębiorców dużą barierą są koszty zabezpieczenia finansowego umowy z odroczoną płatnością. Dlatego Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wraz GDDKiA postanowiły, by od 1. czerwca zmienić zasady wyliczania kwoty zabezpieczenia, co wpłynie na zmniejszenie kwoty gwarancji - tłumaczy Dorota Prochowicz rzecznik systemu viaTOLL.

Od czego zależy kwota gwarancji

Na wysokość kwoty gwarancji ma wpływ zakładana liczba przejeżdżanych kilometrów w ciągu 45 dni (min. 2000 km), liczba pojazdów oraz stawka opłaty elektronicznej dla każdego z nich, która jest zależna od rodzaju pojazdu i klasy emisji spalin. Kwotę gwarancji można obliczyć korzystając z Kalkulatora gwarancji znajdującego się na stronie internetowej systemu viaTOLL.

Dlaczego umowa z odroczoną płatnością?

W ramach umowy post pay użytkownik nie musi na bieżąco kontrolować stanu swojego konta i dbać o doładowania, za każdym razem, gdy saldo zbliża się do zera (jak w przypadku umów przedpłaconych). W trybie post pay wszystkie przejazdy, z całego okresu rozliczeniowego, są opłacane na podstawie noty obciążeniowej raz w miesiącu.

Użytkownicy, którzy chcą zmienić tryb swojej umowy na post pay powinni udać się do banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego i tam zawrzeć umowę gwarancyjną na łączną kwotę wyliczoną dla wszystkich pojazdów. Okres gwarancyjny nie powinien być krótszy niż rok. Zmiana trybu umowy nie wymaga ponownego personalizowania urządzeń viaBOX, czyli nie ma wpływu na pracę kierowców. Użytkownicy, którzy już mają umowy w trybie z odroczoną płatnością mogą dostarczyć nową gwarancję, z niższą kwotą zabezpieczenia. Wszystkie dokumenty (nowe Ogólne Warunki do Umowy oraz wzór gwarancji) są dostępne na stronie internetowej www.viatoll.pl.

Gwarancja pieniężna i podmioty trzecie

Przypominamy również, że oprócz gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej, użytkownicy mogą także korzystać z zabezpieczenia w formie pieniężnej (kwota również ulegnie zmniejszeniu). W tym przypadku należy wypełnić formularz deklaracji płatności, a następnie wpłacić zadeklarowaną kwotę na specjalny rachunek bankowy. Inną możliwością korzystania z post pay jest poręczenie ze strony podmiotu trzeciego - może nim być np. dostawca karty flotowej.

(Źródło: viaTOLL)

ZNAJDŹ NAS: