Nowy projekt firmy DRABPOL dla ochrony opon

Wychodząc naprzeciw potrzebom swoich klientów firma DRABPOL wprowadziła na rynek swoje własne rozwiązanie - TPMS_TELEMATICS - integrujące system monitorowania ciśnienia i temperatury opon z systemami telematycznymi.

2018-09-06 15:11:55

W  przypadku zbyt niskiego ciśnienia lub przekroczenia wysokiej temperatury opony, TPMS_TELEMATICS zdalnie alarmuje  zarządzających transportem o zaistniałym  zdarzeniu.

Systemy telematyczne coraz bardziej rozszerzają  swój zakres o zdalne monitorowanie ciśnienia, a nawet temperatury opon, umożliwiając tym samym  właścicielom i zarządzającym pojazdami stały wgląd do informacji odnoście właściwego użytkowania ogumienia. Systemy zarządzania pojazdami zintegrowane z systemami TPMS nie tylko dyscyplinują kierowców,  aby dbali o właściwe ciśnienie w oponach, ale również pozwalają na odtworzenie danych historycznych w przypadku zniszczenia ogumienia. 

System monitorowania ciśnienia i temperatury opon ContiPressureCheck jest zintegrowany z szeregiem systemów zarządzania pojazdami - poprzez bezpośrednią komunikację za pomocą magistrali CAN ze sterownikami systemów telematycznych. Są to między innymi systemy  takich firm,  jak Astrata, Atrom, ENTE, FrameLogic, Geotic (GPS Guardian), Mix Telematics, czy Tekom - Technologia.  

Moduł TPMS_Telematics konwertuje sygnały alarmów,  wychodzące z jednostki sterującej ContiPressureCheck w formacie CAN (J1939) na sygnały napięciowe i poprzez wiązkę przenosi je do wejść analogowo-cyfrowych sterownika systemu telematycznego. 

Wystarczy tylko,  by sterownik systemu telematycznego posiadał 3 wolne wejścia analogowo-cyfrowe lub możliwość ich multiplikowania. W przypadku powstania napięcia na którymś z przewodów,  system zarządzania pojazdami definiuje je jako niepożądane zdarzenia tj. niskie ciśnienie opony (-10% nominalnego ciśnienia), bardzo niskie ciśnienie opony (-20% nominalnego ciśnienia) lub wysoka temperatura ogumienia (90oC). Wówczas,  w przypadku przekroczenia któregoś z progów,  zarządzający pojazdami są natychmiast alarmowanii przez system telematyczny w postaci pojawienia się komunikatu na ekranie startowym programu, e-maila lub SMS.

Obecnie nie ma żadnych barier, aby system monitorowania ciśnienia i temperatury opon ContiPressureCheck współpracował ze wszystkimi systemami zarządzania pojazdami , potocznie zwanych GPS. 

(Źródło: DRABPOL)

ZNAJDŹ NAS: