PKP CARGO osiąga najwyższy wynik finansowy od 2013 roku

Potwierdziły się bardzo dobre prognozy wyników finansowych osiągniętych przez Grupę PKP CARGO w 2018 roku. Grupa zanotowała wynik netto na poziomie 184 mln zł. To wzrost r/r aż o 125 proc. Grupa dzieli się zyskiem z akcjonariuszami.

2019-03-21 15:36:46

W 2018 roku Grupa PKP CARGO osiągnęła 5,24 mld zł przychodów operacyjnych, co oznacza wzrost o 11 proc. w stosunku do roku 2017 (4,73 mld zł). To także najwyższy wynik osiągnięty przez Grupę od 2013 roku, czyli od momentu wejścia PKP CARGO na giełdę. Rekordowa jest EBITDA, wskaźnik ten wyniósł 907 mln zł, co oznacza wzrost aż o 30 proc. w stosunku do wyniku osiągniętego w 2017 roku (700 mln zł). Zanotowano także znaczący wzrost wyniku netto r/r – z 82 mln zł do 184 mln zł. Pod kontrolą pozostają koszty jednostkowe Grupy, które wzrosły tylko o 7,0 proc. przy jednoczesnym wzroście przychodów jednostkowych aż o 9,3 proc. 

Realizujemy z sukcesami jeden z naszych głównych celów jakim jest wzrost wartości spółki dla akcjonariuszy przede wszystkim poprzez poprawę efektywności działalności Grupy PKP CARGO – mówi Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A.

Nakłady inwestycyjne Grupy PKP CARGO wyniosły 894 mln zł, co oznacza wzrost w porównaniu do roku 2017 aż o 59 proc. Większość tej sumy przeznaczono na inwestycje taborowe (m.in. zakup trzech nowych lokomotyw elektrycznych typu Dragon 2). Grupa w 2018 roku przewiozła w sumie 121,9 mln ton towarów (+2,3 proc. r/r). Do wzrostu przewozów najmocniej przyczynił się pobudzony popyt na kruszywa i materiały budowlane (+17,4 proc.) oraz dynamiczny rozwój przewozów intermodalnych (+21,6 proc.). Rynek przewozów intermodalnych jest kluczowym, na którym Grupa PKP CARGO buduje swoją przyszłość. W latach 2019-2022 planowane są liczne inwestycje w zakup platform intermodalnych i lokomotyw wykorzystywanych w tym segmencie. 

Przewozy intermodalne już są jednym z kluczowych segmentów rynku transportowego, a ich znaczenie będzie systematycznie rosło. Dlatego Grupa PKP CARGO stawia na rozwój w kolejnych latach usług logistycznych, aby zapewnić klientom kompleksową obsługę ładunków – dodaje prezes Warsewicz.

Wyniki w 2018 roku w poszczególnych segmentach rynku kształtowały się następująco:

Intermodal
Przewozy intermodalne rozwijają się od kilku lat najdynamiczniej w skali całego rynku towarowych przewozów kolejowych w Polsce. W 2018 roku Grupa PKP CARGO przewiozła w tym segmencie 9,2 mln ton towarów, co oznacza wzrost o 21,6 proc. w porównaniu rokiem 2017 (7,6 mln ton). 

Rynek kruszyw
Wzrosty odnotowuje także rynek przewozu kruszyw. W tej grupie towarów przewieziono aż 17,4 proc. więcej kruszyw i materiałów budowlanych niż w 2017 roku (wzrost z 22,2 mln ton do 26,0 mln ton).

Metale i rudy
W 2018 roku Grupa PKP CARGO przewiozła 12,6 mln ton (-3,3 proc.).

Węgiel kamienny
W tym segmencie przewieziono w 2018 roku 51,2 mln ton towarów (-1,1 proc.).

Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w sprawie podziału zysku netto za 2018 rok. Jednym z punktów wniosku jest wypłata dywidendy. Zarząd zaproponował, aby na dywidendę przeznaczyć kwotę prawie 67,2 mln zł. Oznacza to, że wysokość dywidendy wyniesie 1,5 zł na jedną akcję.

Naszym nadrzędnym celem jest zwiększanie wartości spółki dla akcjonariuszy. Będąc spółką giełdową wracamy do dobrej praktyki rynkowej wypłaty dywidendy mówi Czesław Warsewicz.

Czesław Warsewicz dodaje, że dobre perspektywy finansowe rysują się przed Grupą PKP CARGO także w tym roku. Prognozowana EBITDA ma bowiem osiągnąć poziom 1 152,8 mln zł, czyli o 245 mln zł więcej niż EBITDA za 2018 rok (+27 proc.).

Wyniki finansowe będą pochodną podnoszenia efektywności operacyjnej Grupy. Zgodnie ze strategią przyjętą pod koniec 2018 roku, jednym z kierunków rozwoju PKP CARGO będzie sektor intermodalny. I w tym segmencie Grupa będzie także inwestować spore środki, aby podnosić swoją pozycję konkurencyjną na rynku. W styczniu podpisana została umowa na zakup pięciu lokomotyw wielosystemowych Vectron, a teraz zarząd poinformował o zakupie 936 platform przeznaczonych do przewozów intermodalnych. Ich dostawcą będzie spółka Tatravagónka a.s., z siedzibą w Popradzie na Słowacji, która wygrała przetarg ogłoszony we wrześniu ub. roku. Wartość umowy to prawie 368,4 mln zł. 

PKP CARGO kupi 324 wagony 40-stopowe, 468 platform 80-stopowych i 144 o długości ładunkowej 90 stóp. Z przedstawionego harmonogramu zakupowego wynika, że w tym roku Grupa PKP CARGO otrzyma 50 platform, w roku przyszłym będzie ich 400, a w 2021 roku – 298 sztuk. Dostawy zakończą się w 2022 roku, gdy spółka odbierze 188 wagonów. 

(Źródło: PKP CARGO)

ZNAJDŹ NAS: