Większy może więcej? Konsolidacja w branży transportowej raczej nieunikniona

W 2018 r. rentowność przedsiębiorstw transportowych pozostawała pod presją. Rosły przede wszystkim obciążenia administracyjne oraz presja płacowa, a poprawa rentowności, w zależności od przedsiębiorstwa, była możliwa dzięki wzrostowi efektywności operacyjnej lub/i stawek przewozowych.

2019-05-24 14:52:24

W minionym roku branża transportowa zmagała się z rosnącymi kosztami pracy oraz wysokimi cenami paliw. Zgodnie z danymi GUS, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze transportu lądowego w 2018 r. wzrosło o 4,2%. Cena baryłki ropy Brent w 2018 r., zgodnie z danymi Bloomberga, wzrosła aż o 31%, przy czym w dużej mierze koszty paliw znalazły swoje odzwierciedlenie w wyższych stawkach przewozowych.

Wzrost kosztów funkcjonowania firm transportowych ma swoje konsekwencje.

Ze względu na rosnące wyzwania kosztowe w najgorszej sytuacji są małe przedsiębiorstwa. To właśnie wśród nich, mimo wysokiego popytu na usługi transportowe, pojawiają się problemy, szczególnie, że sektor transportowy w Polsce jest bardzo rozdrobniony – zaznacza Martyna Dziubak, analityczka ds. sektora TSL w Santander Bank Polska.

Akcja-reakcja

Według raportu KRD i TLP „Polski transport hamowany przez unijne przepisy i rekordowe długi”, w okresie od maja 2017 r. do czerwca 2018 r. liczba zadłużonych przedsiębiorstw transportowych wzrosła z 21 000 do 23 700, a ich łączne zadłużenie zwiększyło się z 664 mln zł do 925 mln zł. Jednym z niepokojących sygnałów jest liczba upadłości i restrukturyzacji, których w 2018 r. wg danych Coface było 56, podczas gdy w 2017 r. - 40. Tym samym ich natężenie w łącznej liczbie upadłości i restrukturyzacji w całej gospodarce wzrosło z 4,5% w 2017 r. do 5,7% w 2018 r.

Drugim zjawiskiem, którego można się spodziewać w 2019 r. w konsekwencji rosnących kosztów, jest konsolidacja rynku. Była ona widoczna także w ostatnich latach. – Wraz z rosnącymi kosztami funkcjonowania firm transportowych będzie się wzmacniać pozycja dużych firm. Zbudowanie odpowiedniej skali działalności może okazać się kluczowym czynnikiem sukcesu – podkreśla Martyna Dziubak. Jak podaje Główny Inspektorat Transportu Drogowego, w 2018 r. liczba przedsiębiorstw posiadających powyżej 100 pojazdów wzrosła o 15,3%, a liczba posiadanych przez nich pojazdów o 18,7% (do 29 300). 

Ekspertka Santander Bank Polska zwraca uwagę, że ważnym wyzwaniem dla firm z sektora transportowego będzie udźwignięcie kosztów dostosowania się do nowych regulacji związanych z rynkiem pracy. Sprostanie im będzie jednak tylko częścią sukcesu. Drugą będzie zdolność do finansowania inwestycji prorozwojowych.

Jedną rzeczą jest poszukiwanie możliwości wzrostu efektywności kosztowej np. poprzez wymianę taboru na nowoczesny, dzięki czemu przewoźnik może zmniejszyć koszty opłat czy zużycia paliwa. Trzeba też jednak patrzeć dalej w przyszłość. Branża TSL zmienia się w błyskawicznym tempie, jest jedną z najszybciej „digitalizujących się”. To wymaga np. wprowadzania systemów telematycznych, które pozwalają kontrolować ekonomikę jazdy i usprawniają logistykę przewozów, czy wykorzystywania rozwiązań Big Data, Internet of Things czy systemów wspomagających autonomiczną jazdę – zaznacza Martyna Dziubak. 

 

(Źródło: Santander)

ZNAJDŹ NAS: