NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW

O magazynie

Proces zakupów, produkcji, zarządzania magazynem i transportem to najważniejsze obszary odpowiedzialności menedżerów łańcucha dostaw. Wszystkie te elementy zależne są od aktualnych wydarzeń gospodarczych, społecznych i politycznych. Jak pokazują ostatnie miesiące – dynamika tych zmian jest coraz większa. Od 2000 roku „Logistyka a Jakość” towarzyszy specjalistom zarządzającym łańcuchem dostaw dostarczając im bieżących i rzetelnych informacji, wskazówek i porad – niezmiennie będziemy się starać tej „zmienności” dotrzymać tempa, a jeśli to możliwe – być o krok przed nią. Piszemy o aktualnych kierunkach zmian i tendencjach, bo naszym celem jest wybieganie w przyszłość i badanie, jakie czynniki będą rządzić logistyką za najbliższe kilka miesięcy, 5 czy 10 lat. Korzystając z wiedzy ekspertów i praktyków podpowiadamy, jak rozwiązać bieżące problemy związane z obniżaniem kosztów w zarządzaniu łańcuchem dostaw, czy inwestycjami w poszczególnych jego obszarach. Usługodawcy TSL dzielą się z nami swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi rozwoju logistyki z globalnej i lokalnej perspektywy, informują o nowych usługach, które tworzą na potrzeby swoich klientów. Nowe technologie zmieniające logistykę – dzięki nam stają się bliższe, bo jesteśmy w kontakcie z tymi, którzy je tworzą, by zaprezentować je niezwłocznie naszym tytule.

Praca menedżera to także pole nieustannego rozwijania kompetencji – własnych i współpracowników, dlatego w każdy numerze i ten aspekt zarządzania łańcuchem dostaw ma swoje miejsce. Ze swojej strony – chcę zagwarantować, że „Logistyka a Jakość” dla Czytelników stanowi i nadal będzie stanowić jeden z elementów, który te kompetencje pozwoli wzmacniać.

Magdalena Libiszewska, redaktor naczelna „Logistyki a Jakość”

CZYM WYRÓŻNIA SIĘ NASZE CZASOPISMO?

  • Jedyne czasopismo na rynku w całości poświęcone zagadnieniom zarządzania łańcuchem dostaw: procesom zakupowym, produkcji, magazynowaniu i transportowi.
  • Powstało w odpowiedzi na realne potrzeby zgłaszane przez Czytelników, którzy także współtworzą je z nami i prezentują własne projekty logistyczne, opinie.
  • Starannie dobieramy grono autorów, tak aby Czytelnicy otrzymywali wartościowe, praktyczne i potrzebne informacje.
  • Siła w doświadczeniu – jesteśmy najstarszym czasopismem branżowym dla menedżerów łańcucha dostaw na rynku – czasopismo ukazuje się od 2000 roku.
2017-07-18 10:41:13
ZNAJDŹ NAS: