Logistyka a Jakość 2/2017

Szczegóły ustawy o ograniczeniu handlu oraz aspekty wpływające na zainteresowanie inwestorów rynkami wschodzącymi.

2017-07-20 14:53:20

TEMAT NUMERU: Co zachęca do wyboru miejsca dla nowego obiektu produkcyjno - magazynowego?

Specjalizacja, rynek pracowników, skrócenie dystansu dzięki coraz lepszej infrastrukturze drogowej i zachęty ekonomiczne – oto główne powody, dla których inwestorzy są coraz bardziej zainteresowani tzw. rynkami wschodzącymi. Jakie jeszcze „zachęty” mogą ułatwić wybór lokalizacji nowego obiektu produkcyjno-magazynowego?

MENEDŻER: Damski duet w logistyce operatywnej, który rzeczy niemożliwe… robi natychmiast

O tym, jak „rozruszać” logistykę w nowym zakładzie produkcyjnym rozmawiamy z Renatą Łuką, kierowniczką działu Logistyki Operatywnej i Lucie Heczkovą, kierowniczką działu Logistyka Zakładowa Montaż i Lakiernia w Volkswagen Poznań Zakład Września.

ZARZĄDZANIE: Czy elastyczność to najlepszy pomysł na strategię w obecnych warunkach?

„Zarządzanie we mgle” obrazowo opisuje rzeczywistość, w jakiej teraz funkcjonują przedsiębiorstwa. Zmiany są zauważalne dla wszystkich. „Rynek nie jest tak stabilny jak kilka lat temu” to często powtarzane stwierdzenie w większości branż. Jak podejmować decyzje, kiedy nie mamy możliwości zobaczenia ich pełnych konsekwencji? (Zbigniew Sobkiewicz)

ZARZĄDZANIE: Cross-docking nadal katalizuje usprawnienia – wykorzystanie systemu rekonstrukcyjnego w dystrybucji

Rosnąca liczba centrów logistycznych, magazynów czy centrów dystrybucyjnych połączona coraz gęstszą siatką połączeń wielomodalnych oraz powszechnie dostępne rozwiązania techniczne pozwalają sądzić, że przesłanie towaru z miejsca na miejsce przy zadanych kryteriach jest coraz łatwiejsze. Mimo że cross-docking nie jest pojęciem nowym, to właśnie jakość tego procesu wydaje się katalizatorem usprawnienia dystrybucji. (Tomasz Dowgielewicz)

ZARZĄDZANIE: Pool paletowy do inwentaryzacji – zakończenie wymienialności palet EPAL i UIC/EUR i jego konsekwencje

Pod koniec lutego br. EPAL ogłosił zakończenie wymienialności swoich palet z poolem UIC/EUR. Dla przedsiębiorców oznacza to dodatkowe obowiązki i koszty, ale w ostatecznym rozrachunku ma przynieść poprawę bezpieczeństwa w transporcie i magazynach.

ZARZĄDZANIE: Kto i dlaczego podlega nowej Ustawie o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów?

9 marca 2017 r. Sejm RP uchwalił Ustawę o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Jeżeli przedsiębiorca nie dokona zgłoszenia rejestracyjnego, dane nie będą odpowiadać rzeczywistości lub w trakcie kontroli zostanie stwierdzone, iż towar nie odpowiada co do rodzaju, ilości, masy lub objętości towarowi wskazanemu w zgłoszeniu, odpowiednio na podmiot wysyłający albo podmiot odbierający nałożona zostanie kara pieniężna w wysokości 46% wartości netto towaru przewożonego podlegającego obowiązkowi zgłoszenia, nie niższa jednak niż 20 000 zł. Z kolei na samego przewoźnika może zostać nałożona kara pieniężna do wysokości 20 000 zł. (Sebastian Kita)

PRODUKTY: Jak operator logistyczny może wesprzeć logistykę wymiany handlowej z krajami skandynawskimi?

Skandynawscy klienci uchodzą za wymagających, ale również lojalnych. Panuje opinia, że jeśli uda się pozyskać klienta ze Szwecji, Norwegii czy Finlandii, może oznaczać to współpracę na lata. Dotyczy to też wszystkiego, co wiąże się z obsługą łańcucha dostaw. Pojawiają się jednak głosy, że w przypadku frachtów w kierunkach skandynawskich istnieją specyficzne problemy. Jakie i jak je rozwiązać? (Michał Jurczak)

 

ZNAJDŹ NAS: