Logistyka a Jakość 1/2020

Co znajdziesz w najnowszym wydaniu Logistyki a Jakość?

2020-02-06 15:34:29

TEMAT NUMERU: ŁAŃCUCH DOSTAW PRZYJAZNY ŚRODOWISKU

Zmniejszenie poziomu zużycia materiałów, zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów i zmniejszenie poziomu emisji związanych z procesem logistyki dzięki wykorzystaniu „zielonych” technologii, lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów i zmniejszenie całkowitego wkładu materiałowego – to dziś główne kierunki ekologicznych działań działów logistyki sieci handlowych. Takie rozwiązania w łańcuchach dostaw wymagają często modyfikacji wielu elementów modelu biznesowego, ale stają się koniecznością na coraz bardziej wymagającym rynku branży retail.

  • Zielona sieć - Przegląd ekologicznych rozwiązań łańcucha dostaw branży retail
  • Emisyjny wyścig operatorów - Jakie działania podejmują operatorzy logistyczni dla zrównoważonego łańcucha dostaw? 
  • Nowe podejście do pakowania - Raport DHL na temat przyszłości opakowań w branży logistycznej
  • Skalkulowany wpływ na środowisko - Jak policzyć, czy twój łańcuch dostaw jest przyjazny środowisku?
  • Czy drogowemu po drodze z 2020 r.? - Analiza szans i zagrożeń dla transportu drogowego
  • Dach bardziej przyjazny środowisku - Duński projekt DSV Panalpina

Zapraszamy do lektury! 
PS. Realizujesz ciekawy projekt w obszarze łańcucha dostaw, którym chciałbyś się podzielić z Czytelnikami Logistyki a Jakość? Skontaktuj się z nami! Napisz, czego dotyczy projekt i wyślij wiadomość: magdalena.libiszewska@forum-media.pl

ZNAJDŹ NAS: