W grudniu warunki w polskim sektorze przemysłowym znacznie się pogarszają

Według najnowszych danych PMI® polski sektor przemysłowy zakończył 2018 rok ze słabym wynikiem. Główny wskaźnik PMI zasygnalizował najsilniejsze pogorszenie warunków od kwietnia 2013 roku.

2019-01-07 11:38:25

Według najnowszych danych PMI® polski sektor przemysłowy zakończył 2018 rok ze słabym wynikiem. Główny wskaźnik PMI zasygnalizował najsilniejsze pogorszenie warunków od kwietnia 2013 roku. Ponadto wielkość produkcji i liczba nowych zamówień uległy zmniejszeniu w najszybszym tempie od czerwca 2009 roku. Liczba nowych zamówień eksportowych i zaległości produkcyjne spadły piąty miesiąc z rzędu, a poziom zatrudnienia nie uległ znacznej zmianie od listopada. Grudniowe wyniki badań wykazały również najsłabszy wzrost kosztów produkcji od prawie półtora roku.

IHS Markit PMI Polskiego Sektora Przemysłowego to złożony, zbiorczy wskaźnik opracowany w celu zobrazowania kondycji polskiego sektora przemysłowego. Jest on kalkulowany na podstawie pięciu subindeksów – nowych zamówień, produkcji, zatrudnienia, czasu dostaw i zapasów pozycji zakupionych. Każda wartość głównego wskaźnika powyżej 50,0 oznacza ogólną poprawę warunków w sektorze.

W grudniu wskaźnik PMI spadł z listopadowego poziomu 49,5 do 47,6, sygnalizując pogłębiające się pogorszenie koniunktury polskiego sektora przemysłowego. Najnowszy wynik był najniższym od kwietnia 2013 roku. Odczyty Wskaźników Wielkości Produkcji oraz Liczby Nowych Zamówień spowodowały spadek głównego wskaźnika o 1,9 punktu. Zatrudnienie i zapasy środków produkcji pozostały na zbiżonym poziomie do poprzedniego miesiąca.

W grudniu całkowita liczba nowych zamówień spadła trzeci raz w ciągu ostatnich czterech miesięcy. Tempo tego spowolnienia było najsilniejsze od czerwca 2009 roku. Liczba nowych zamówień eksportowych spadła piąty miesiąc z rzędu, czego powodem był zgłaszany przez firmy mniejszy popyt na rynkach europejskich (głównie niemieckim).

Podobnie jak w przypadku całkowitej liczby nowych zamówień, produkcja spadła w grudniu w najszybszym tempie od czerwca 2009 roku. W wyniku wolniejszego napływu nowych zleceń producenci zmniejszyli liczbę zaległości produkcyjnych w najszybszym tempie od ponad sześciu lat. Liczba nieukończonych prac maleje nieprzerwanie od sierpnia.

Pod koniec 2018 roku producenci byli ostrożni co do dalszego zatrudnienia i redukcji zakupów środków produkcji. Po październikowym i listopadowym spadku, w grudniu zatrudnienie utrzymało się na zbliżonym poziomie do poprzedniego miesiąca. Aktywność zakupowa spadła w najszybszym tempie od lipca 2016 roku. Zapasy środków produkcji wzrosły nieznacznie trzeci miesiąc z rzędu.

W grudniu tempo inflacji kosztów produkcji pozostało silne w kontekście 20-letniej historii badań, lecz zwolniło od listopada do najniższego od 17 miesięcy. Ceny wyrobów gotowych również poszły w górę (tempo wzrostu inflacji, choć najsłabsze od 9 miesięcy, pozostało na historycznie wysokim poziomie).

W grudniu prognozy odnośnie przyszłej dwunastomiesięcznej produkcji uległy poprawie. Wskaźnik Przyszłej Produkcji (Future Output Index) wzrósł po raz pierwszy od sierpnia. Mimo to, wynik ten był nadal trzecim najniższym od ponad pięciu i pół roku. 

(Źródło: IHS Markit)

ZNAJDŹ NAS: