Elektroniczna wymiana danych między Maspex a PEKAES

Firma Maspex wdrożyła komunikaty GS1 XML, które pozwolą przyspieszyć procesy transportowe, wyeliminować ewentualne błędy oraz obniżyć koszty wymiany informacji.

2019-01-09 15:26:33

Zalety implementacji odczuwalne są zarówno dla producenta, jak i jego operatora logistycznego – firmy PEKAES.

– Z projektem standaryzującym proces wymiany danych pomiędzy systemami operacyjnymi firmy zlecającej oraz usługodawcy wiązaliśmy od początku duże oczekiwania. Mamy nadzieję, iż w efekcie zastosowania standardowego rozwiązania komunikacji GS1 XML w przyszłości znacznie przyspieszymy integracje z naszymi potencjalnymi dostawcami usług oraz ograniczymy koszty w postaci utrzymywania serwisu różnych dotychczasowo stosowanych rozwiązań – podsumowuje Dariusz Smaza, Z-ca Dyrektora d.s. Logistyki w firmie Maspex.

Korzyści z wprowadzenia GS1 XML to między innymi skrócenie integracji systemów między partnerami biznesowymi, obniżenie kosztów projektów EDI (elektronicznej wymiany dokumentów), zwiększenie przejrzystości transakcji elektronicznych, a także przyspieszenie obsługi błędów związanych z nieprawidłowymi danymi w komunikatach transportowych

– Projekt realizowany przy aktywnym wsparciu GS1 Polska, pozwolił nam wdrożyć standard komunikacji, przy jednoczesnym usprawnieniu procedury obsługi zleceń. Dodatkowo wypracowane rozwiązania i dokumentacja będą niewątpliwie pomocne przy kolejnych projektach. Oferowanie integracji systemowych zgodnych z normami GS1 przyczyni się do skrócenia jej czasu i obniżenia kosztów, co będzie stanowiło wartość dodaną dla naszych Klientów – komentuje Piotr Gaik, Kierownik Działu Rozwoju i Wdrożeń PEKAES Sp. z o.o.

(Źródło: GS1 Polska)

ZNAJDŹ NAS: