Nowy zarząd PSML

Do grona kandydatów zarządu PSML dołączyły Dominika Żwirbla-Kalman oraz Monika Bis. W skład Komisji Rewizyjnej PSML wybranej na najbliższe 3 lata należą: Beata Tarnowska-Kupny, Piotr Miązek, Zbigniew Gawęda, Wojciech Rokicki oraz Witold Nowakowski.

2019-04-16 15:32:23

28 marca w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Członków PSML. Podczas spotkania przedstawiono Sprawozdanie Zarządu podsumowujące dotychczasową działalność merytoryczną i finansową Stowarzyszenia oraz poruszono i zaakceptowano najważniejsze kwestie dotyczące zmian w Statucie Stowarzyszenia, w tym ustanowiono nową kadencję organów PSML na okres 3 lat. Do grona kandydatów zarządu PSML wybranych po raz kolejny na następną kadencję - Moniki Dudy, Mariusza Gerałtowskiego, Teodora Kuli, Piotra Sędziaka, Andrzeja Zawistowskiego dołączyły Dominika Żwirbla-Kalman oraz Monika Bis. 

W trakcie trwania Walnego Zebrania Członków PSML przedstawiono ambitny, a zarazem dalekosiężny plan rozwoju Stowarzyszenia oraz inicjowanych projektów w szeroko definiowanym środowisku, w kontekście Europejskim. Ponadnarodowa idea budowy centrum kompetencji łańcucha dostaw obejmuje zarówno intensywne działania prowadzone na rzecz rozwoju kompetencji i kwalifikacji kadr, realizację projektów przy współpracy biznes - uczelnia oraz promowanie dobrych praktyk w biznesie. W strategię rozwoju PSML wpisano także działania prowadzone w ramach podległych projektów, w tym nowo zainicjowanego programu Polish Supply Management Experts zrzeszającego grupę Ekspertów zabierających głos w istotnych sprawach z obszarów łańcucha dostaw, logistyki i zakupów.

Polish Supply Management Leaders (PSML) jest organizacją zrzeszającą menedżerów i ekspertów logistyki, łańcucha dostaw oraz zakupów. Misją Stowarzyszenia jest rozwój i budowa Polski jako centrum kompetencji łańcucha dostaw na skalę Europy. 

(Źródło: Kamil Pogorzelski/PSML)

 

ZNAJDŹ NAS: